Menu  Menu

Een waardige & respectvolle crematie hoeft niet veel te kosten!

Surinaamse uitvaartrituelen

Suriname bestaat uit verschillende etnische groepen.
Hindoestanen, Afro-Surinamers, Marrons, Javanen, Chinezen en anderen.
Elke groep heeft haar eigen traditie bij en na het overlijden.
De uitvaart verschilt bij elke groep. Ook binnen een groep kunnen er verschillen bestaan.

Hierbij een korte beschrijving van een Afro-Surinaams uitvaart.

Afro-Surinaamse uitvaarten vinden op verschillende wijzen plaats.De meeste Afro-Surinaamse uitvaarten vinden plaats volgens de christelijke tradities.
Dit komt doordat de meeste Afro-Surinamers de christelijke godsdienst aanhangen.Meestal Rooms-Katholiek of Evangelische Broeder Gemeente - EBG - en de Nederlandse Hervormde Kerk.
Tegenwoordig vinden er ook uitvaarten plaats volgens de verschillende Pinkster Gemeente tradities.
Veelal is er na het overlijden een belangrijke rol weggelegd voor de bewassing en het afleggen door een aflegvereniging.  Er worden dan traditionele Surinaamse christelijke en rouwliederen gezongen.
Tijdens de uitvaartdienst worden er zowel christelijke als traditionele Surinaamse rouwliederen gezongen.
Bij de uitvaartdienst kan er een Rooms-Katholieke priester, een EBG dominee, een dominee van de Nederlandse Hervormde Kerk of een voorganger van 1 van de andere kerkelijke gemeenten voorgaan.
Al naar gelang de wens van de overledene of de nabestaanden kan een uitvaart ook zonder een kerkelijke voorganger plaatsvinden.Hierbij fungeert de uitvaartleider als ceremoniemeester en praat hij of zij de uitvaartdienst aan elkaar.

Hoewel nog veel Surinamers volgens de Surinaamse tradities begraven worden, zijn het vooral de in Nederland geboren Surinamers die voor een westerse uitvaart kiezen. Financieel is dit ook goedkoper, want een Surinaamse uitvaart kan door de omvang ook vrij duur zijn.

De uitvaart/crematiespecialist verschaft u gaarne meer informatie over 1 op uw wensen en budget toegespitste uitvaart of crematie.